Marek Oros
Obchodný riaditeľ | Bidfood.sk

Môj tím vyjadril spokojnosť s vedením workshopu po metodickej aj praktickej stránke. Ešte dôležitejšie bolo prenesenie poznatkov priamo do praxe pri následných spolujazdách u zákazníkov. Ešte aj teraz ma žiadajú o čatejšie aktivity tohto typu. Najviac ocenili okamžitú konkrétnu spätnú väzbu na priebeh návštevy u zákazníkov a odporúčania od Dušana.
read more

Drahoš Bošanský
Obchodný riaditeľ | Rajo a.s.

Obrátili sme sa na Dušana s ktorým sme spravili workshopy na prípravu tímu pre meniaci sa trh. Workshop priniesol spokojnosť a nárast sebavedomia vďaka nadobudnutým poznatkom. Sebapoznanie členov tímu pomohlo pochopiť svoje vystupovania voči okoliu, a prinieslo veľa prekvapení v oblasti ako sa vnímam ja a ako ma naozaj vníma okolie. Tieto poznatky cielene využívame v praxi.
read more

Maroš Kara
CEO | Unipas.sk

Na spolupráci s Dušanom zo spoločnosti SalesTeam SK, s.r.o. ja aj majstri z výroby ocenili najmä vecné adresné zorientovanie sa v konkrétnych odporúčaniach pri riešení situácií z praxe. Najväčší prínos vidím v náraste kvality internej komunikácie vo výrobnej hale. V porovnaní s iným vzdelávaním bol prístup osobnejší a šitý na mieru potrebám tímu aj jednotlivcov.
read more

Martin Uhliarik
Head of Sales SK&CZ | Wörwag Pharma

V prvom momente na mňa Dušan pôsobil vcelku ležérne a premýšľal som o tom, ako tento človek dokáže viesť tréning či workshop pre mojich ľudí. Taktiež obsahovo som očakával ,,niečo nové”. To bol prvý dojem. Môj prvý dojem sa zmenil, keď som videl, ako ľudia na tréningu reagovali. Dušan ich dokázal formou, akou viedol tréning ZAUJAŤ svojou INAKOSŤOU.
read more

Mgr. Tibor Tóth MBA
Manažér | ivpi.sk

V rámci našich vzdelávacích programov sa snažíme poskytnúť našim študentom prepojenie teórie s praxou. Dušanove dlhoročné skúsenosti v obchode, ktoré prezentuje a s nadšením odovzdáva našim študentom sa stretávajú s nesmierne pozitívnymi ohlasmi, čím prispieva k naplneniu cieľov našej spoločnosti (vzdelávania).
read more

Ján Košturiak
Riaditeľ | IPA Slovakia, s.r.o.

Pozícia: Riaditeľ Klient: IPA Slovakia, s.r.o. Dušan Nemčko a Sales Team sú profesionáli, ktorí nás aj našich zákazníkov v Podnikateľskej univerzite posúvajú ďalej v obchodných schopnostiach. Priniesli nám obrovské skúsenosti, pomohli nám zmeniť prístup k zákazníkom a dosiahnuť úplne iné méty.