Riadenie Kategórií

Správa kategórií je proces 8 krokov. S cieľom porozumieť vášmu klientovi.

Interim Manager

Služba dočasného obsadenia dôležitej pozície so stanovenými cieľmi, alebo do doby nájdenia vhodného zamestnanca.

Môj Zákazník

Navštevujte a predávajte – všetko s naším koučom.

Mediácia

Pokojné riešenie problémov s vašimi partnermi, ale aj medzi kanceláriami vo vašej firme.

Business Game Companio

Hra simulujúca reálny trh, vyvinutá s dôrazom na to, aby jeho účastníci mali možnosť prežiť čo najrealistickejšie rozhodovacie procesy vo firmách.