O službe

Pokojné riešenie problémov s vašimi partnermi, ale aj medzi kanceláriami vo vašej firme. Mediácia ako ideálna alternatívu k nákladným a časovo náročným sporom šetrí Váš čas, peniaze a starosti.
Konflikt nastane, keď dve strany majú rôzne záujmy. Toto možno vyriešiť plnou „vojnou“ v občianskej spoločnosti nazývanou súdny spor, kde jedna strana vyhrá všetko alebo aj obe strany prehrajú, keď konflikt spotrebuje toľko nákladov, že víťazstvo už nie je natoľko výhodné. Riešenie konfliktu mediáciou – nájdením spoločného porozumenia znamená, že obe strany sú víťazmi a šetria si čas, peniaze a zdroje.

Čo prinesie mediácia vašej spoločnosti?

Win-Win Riešenie

Šetrí Vaše zdroje.

Rýchle

Šetrí Váš čas.

Rentabilné

Šetrí Vašu peňaženku.
Pre konflikty medzi zamestnancami
Pre konflikty s obchodnými partnermi

Cesta k pokojnému riešeniu:

 • 1) Počúvame a pýtame sa

  Informácie sú kľúčové, až potom, čo sa dozvieme dostatok informácií, môžeme uvažovať o možných riešeniach.

 • 2) Analýza

  Všetky informácie zoradíme, potom analyzujeme a hľadáme spoločné priority.

 • 3) Ponuka riešenia

  V poslednom kroku nájdeme spoločne riešenie vhodné pre obe strany.

Pre porovnanie!

Mediácia
 • Zvyčajne (v postoji neutrálny mediátor) zapojená iba jedna osoba.
 • Pokojné a priateľské. Obe strany zvíťazia.
 • Nákladovo efektívne.
 • Všetky informácie zostávajú dôverné.
 • Zúčastnené strany komunikujú a rozmýšľajú, aby sformulovali kreatívne riešenie.
 • Dĺžka trvania je na stranách konliktu
Súdne konanie
 • Každá strana má právnika = viac zúčastnených osôb.
 • Sporné a kontradiktórne Jeden víťaz alebo obe strany strácajú = riskantné.
 • Nákladné.
 • Všetky informácie predložené súdu sa stávajú súčasťou verejného záznamu.
 • Rozhodujú právnici a sudcovia.
 • Súdne konania, spory a zdĺhavé rokovania môžu trvať niekoľko rokov.

Prečo mediátora potrebujeme?

Pretože obe strany v konflikte majú odlišné názory a záujmy, tým je pre nich veľmi ťažké nájsť vyvážené riešenie. Vyvážená dohoda- Je potrebné zahrnúť záujmy oboch strán tak, aby sa strany navzájom vážili, ale tiež musí byť dohoda pre obe strany dosť dobrá, aby ich akceptovali.

Mediátor ako tretia strana vidí obe strany v konflikte bez emocionálnej záťaže. Mediátor zavedie strany k vyváženému riešeniu a dohode v pokoji.

Nájdime spolu riešenie v pohode.
Mám záujem vedieť viac.