Pozícia: Obchodný riaditeľ

Klient: Rajo a.s.

Mám stabilný a dlhoročný a skúsený obchodný tím na ktorý sa môžem spoľahnúť. Situácia na trhu však vyžaduje prechod od pôsobenia v MO k jednaniu s regionálnymi centrálami sietí. A tu je potrebná skutočná príprava. Teda rozbiť rutinu. Klasický a častý prístup tímu je ,,nejako to na tom stretnutí zvládnem”, čo sa, vďaka ich skúsenostiam, často aj podarilo. Trh sa ale mení a potrebujem, aby OZ zvládli aj centrály, kde nízka úroveň prípravy = príprava na neúspech. Preto sme sa obrátili na Dušana s ktorým sme spravili workshopy na prípravu tímu pre meniaci sa trh. Workshop priniesol spokojnosť a nárast sebavedomia vďaka nadobudnutým poznatkom. Sebapoznanie členov tímu pomohlo pochopiť svoje vystupovania voči okoliu, a prinieslo veľa prekvapení v oblasti ako sa vnímam ja a ako ma naozaj vníma okolie? Tieto poznatky cielene využijem v praxi. Ďalšie vyjadrenia obchodníkov po workoshope:

  • aj po 15 rokoch som po cvičení o sebapoznaní a ako ma vníma okolie bol šokovaný ako pôsobím na okolie a to mi pomôže využiť to v praxi u zákazníkov ale aj v živote.
  • viac si verím a viem ako budem postupovať u svojich zákazníkov.
  • som viac MOTIVOVANÝ/Á po worhshope.
  • už sa teším ako tieto poznatky využijem v praxi u zákazníka, ktorého sme detailne rozobrali na workshope.

Určite odporúčam a investícia do vzdelávania od spoločnosti SalesTeam SK s.r.o. sa oplatí.