Pozícia: HR Director

Klient: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

Spolupráca s Dušanom je vždy plná pozitívnych prekvapení. Spolupracujeme viac ako 6 rokov a za toto obdobie oceňujem jeho citlivý prístup ku každému tímu jednotlivo. Na každú jednu spoluprácu, či už išlo o workshop, tréning obchodníkov, dvojité spolujazdy s obchodníkmi, mystery shopping sa dôsledne pripraví. Keďže som spolupracovala s Dušanom v 2 rôznych spoločnostiach viem zhodnotiť, že pri príprave berie do úvahy spoločnosť, jej pôsobenie na trhu, ale hlavne citlivo vníma vnútorné nastavenie a hodnoty v spoločnosti, ktoré následne počas práce s kolegami vie nenásilne podporiť.
Jeho školenia sú originálne, plné neočakávaných aktivít, pri ktorých sa nestihnú kolegovia nudiť a musia byť neustále v strehu, aby vedeli reagovať.
Naše tímy oceňujú najmä interaktivitu na workshopoch a praktické, ihneď aplikovateľná tipy. V rámci spolupráce vysoko pozitívne Dušana hodnotia najmä obchodníci a ich nadriadený. Vďaka dvojitým jazdám v teréne Dušana s obchodníkmi a následne vďaka individuálnym konzultáciám nie len obchodníci, ale aj my ostatní vnímame ten posun.