Pozícia: Manažér inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie

Klient: Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie

Dušan Nemčko je profesionál vo svojom odbore, čo sa prejavuje počas celej našej spolupráce.

S Dušanom spolupracujeme v rámci vzdelávacích aktivít, kde pôsobí ako lektor predmetov
KOMUNIKÁCIA A VYJEDNÁVANIE V OBCHODE a MANAŽÉRSKY KOUČING. V rámci našich vzdelávacích programov sa snažíme poskytnúť našim študentom prepojenie teórie s praxou. Dušanove dlhoročné skúsenosti v obchode, ktoré prezentuje a s nadšením odovzdáva našim študentom sa stretávajú s nesmierne pozitívnymi ohlasmi, čím prispieva k naplneniu cieľov našej spoločnosti (vzdelávania).

Som veľmi rád, že som mal tú česť spoznať človeka, akým je Dušan.