Pozícia: CEO

Klient: Unipas s.r.o.

Rozvojové aktivity: spolupráca 2018 – trvá. Projekt zahŕňal sériu stretnutí – osobného koučingu od majstrov až po majiteľa, workshopy na tému organizačná štruktúra, vedenie a motivácia tímu, návštevu a workshop v automotive firme so zameraním sa na 5S.

Na spolupráci s Dušanom zo spoločnosti SalesTeam SK, s.r.o. ja aj majstri z výroby ocenili najmä:

  • vecné adresné zorientovanie sa v konkrétnych odporúčaniach pri riešení situácií z praxe.
  • najväčší prínos vidím v náraste kvality internej komunikácie vo výrobnej hale
  • v porovnaní s iným vzdelávaním bol prístup osobnejší a šitý na mieru potrebám tímu aj jednotlivcov