• Aké matematické funkcie používame v podnikaní?
  • Čo nimi môžeme spočítať?

Kurz obchodnej matematiky je navrhnutý tak, aby účastníkom predstavil užitočné nástroje, ktoré im umožnia vykonávať rýchle, ľahké a presné základné a pokročilé matematické funkcie. Naučia sa, ako počítať a používať obrat, maržu a obchodné prirážky, zisk / hrubý zisk, zľavu a BreakEven bod.

Praktické príklady

  1. Zisk z produktu alebo služby, kategórie, sekundárne nastavenia
  2. Nový produkt z pohľadu kupujúceho / zákazníka
  3. Návratnosť investícií ROI
  4. Zvýšenie obratu prostredníctvom cenovej stratégie.

Čo sa naučíte?

  • Využívanie a vytváranie príležitostí.
  • Rozvíjať nákupné zvyklosti.
  • Príprava na rozhovor o predaji nového produktu / novej kategórie.
  • Ďalšie techniky vybrané tak, aby vyhovovali vašim potrebám najlepšie – šité na mieru.

O tréningu

Šité na mieru

Porozumieme Vášmu prostrediu a situácii, potom pripravíme pre Vás presný postup rozvoja a dohodneme sa.

Cieľová skupina

Generálni riaditelia / manažéri / zamestnanci - tréning sa môže prispôsobiť rôznym skupinám.
Mám zájem vedieť viac.