• Aký je najlepší spôsob hodnotenia vášho tímu alebo zamestnancov?
  • Prečo by sme mali byť opatrní pri hodnotení ostatných?
  • Prečo je potrebná spätná väzba?

Práca s ľuďmi je veľmi náročná, robiť rozhodnutia s dosahom na nich, ešte viac.

Dobrý zamestnanec je príliš cenný na to, aby sme ho stratili kvôli nedorozumeniam, aj keď je ho on sám spôsobí. Naučíme Vás, ako viesť rozhovor s tímom tak, že budete schopný povedať čo potrebujete, dokonca aj kritiku a bude to brať vážne a nie osobne.
Ako hodnotiť ľudí, ale tiež povedať, čo je potrebné zmeniť v ich práci a postoji.

Čo sa dozviete?

  • Príprava hodnotiaceho pohovoru.
  • Spätná väzba, pravidlá jej predkladania.
  • Zvyšovanie osobného presvedčenia.
  • Vyjednávanie a kritika.
  • Školenie hodnotiacich rozhovorov.
  • Ďalšie pridané techniky boli vybrané tak, aby vyhovovali vašim potrebám najlepšie – šité na mieru.

O tréningu

Šítý na mieru

Porozumieme Vášmu prostrediu a situácii, potom pripravíme pre Vás presný postup rozvoja a dohodneme sa.

Cieľová skupina

Riešenie pre riaditeľa, manažérov a ďalšie osoby vo výkonnej funkcií alebo HR.
Mám záujem vedieť viac.