• Prečo vzniká nedorozumenie?
  • Ako sa môžeme vyhnúť nedorozumeniam?
  • Ako viem povedať šetrným spôsobom „nie“?

Nedorozumenia vo vnútri spoločnosti, v obchode alebo na pracovisku sú spôsobené hlavne medzi stranami, ktoré navzájom komunikujú buď zlým spôsobom alebo málo. Dokonca aj vojny a násilie medzi skupinami s rôznymi názormi sú spôsobené hlavne nesprávnou alebo nedostatočnou komunikáciou, tím patrí “umenie komunikácie“ medzi najdôležitejšie zručnosti v našom živote. Ovládnutie a porozumenie zásadám a prvkom komunikácie nám výrazne pomôže dosiahnuť naše osobné alebo pracovné ciele. Dokonca aj „NIE“ je možné povedať tak, že sme druhej strane neublížili a zároveň si zachovali od nej rešpekt. Tomu sa hovorí „asertivita”. Čo je asertivita a ako byť asertívny, povieme na našom tréningu.

Čo sa dozviete na tréningu?

Celé umenie komunikácie je veľmi široká téma preto prispôsobujeme naše vzdelávanie potrebám vašej spoločnosti. Komunikácia tiež nie je iba teoretické učenie, aby ste zvládli alebo dosiahli pokrok v tejto oblasti, je potrebná prax. Z tohto dôvodu naše školenie ponúka veľa praktických hier, ktoré na jednej strane povzbudzujú účastníkov na druhej strane, pomáhajú zapamätať nové informácie. Naučíte sa:

  • Asi 3 formy komunikácie
  • Ako komunikovať s rôznymi ľuďmi
  • Neverbálna komunikácia – ako to, čo vidíme a cítime, ovplyvňuje naše rozhodnutia
  • Spôsoby, ako a kedy povedať „NIE“
  • Ďalšie techniky prispôsobené potrebám Vašej spoločnosti – Šité na mieru

O tréningu

Šité na mieru

Porozumieme Vášmu prostrediu a situácii, potom pripravíme pre Vás presný postup rozvoja a dohodneme sa.

Cieľová skupina

Univerzálny tréning vhodný aj pre výrobné firmy a ich majstrov aj pre ``white collar ``pozície``.
Mám záujem vedieť viac.